Training Motiverende Gespreksvoering

Hulpverleners in de welzijns- en gezondheidssector worden regelmatig geconfronteerd met riskant of problematisch middelengebruik bij hun cliënten. Mensen aanzetten om dit gedrag te veranderen, blijkt niet eenvoudig. Heel vaak zien deze cliënten hun gebruik niet als een probleem en komen ze met een andere hulpvraag, zoals slaapproblemen, maagpijn, huisvesting, schulden,... Als de hulpverlener adviseert om het gebruik te stoppen of te minderen, moet die vaak vaststellen dat de cliënt dit niet opvolgt. Een cliënt die zijn gedrag verandert, hervalt vaak plots weer in zijn oude patroon. Het 'gebrek aan motivatie' en het 'steeds weer hervallen' bezorgt menig hulpverlener gevoelens van machteloosheid.

Motiverende gespreksvoering is een gesprekkstijl die mensen aanzet tot gedragsverandering op een ongedwongen manier. MG werkt in op en activeert de motivatie en de behandeltrouw van de cliënten. Het is een begeleidingsstijl die uitlokt wat cliënten diep van binnen zelf in huis hebben.

Indien u binnen uw organisatie graag een training Motiverende Gespreksvoering wil organiseren dan kan u steeds contact opnemen met een preventiewerker van Drugpunt SMAK. We voorzien een training op maat van uw organisatie met veel praktische voorbeelden en oefeningen, relevant voor uw werkveld.