Over ons

Via lokale drugpreventie willen we een omgevingsklimaat creëren waarin men op een verantwoorde en kritische manier omgaat met genotsmiddelen en waarbij hulp wordt geboden bij problemen als gevolg van gebruik.

Het woord drugs roept bij iedereen een betekenis op, afhankelijk van de context waarmee men geconfronteerd wordt (gebruiker, familielid, leerkracht, jeugdleider, lid van oudercomité, of gewoon 's avonds op TV). Iedereen heeft ideeën, vragen en soms zelfs antwoorden over het drugfenomeen.

Druggebruik is niet enkel een zaak van jongeren. Denk maar aan het eigen gebruik van (il)legale drugs, de voorbeeldfunctie die iedereen heeft, de betrokkenheid van de omgeving van gebruikers,... Mogelijke oplossingen kunnen enkel bereikt worden wanneer iedereen in een maatschappij betrokken is. De drugpreventiedienst is er voor de volledige bevolking van de gemeenten Destelbergen, Merelbeke, Melle en Oosterzele met bijzondere aandacht voor:

- De gebruikers van alcohol en andere drugs.

- De directe omgeving van die gebruikers.

- De intermediairen die voor hun werk in contact staan met de (potentiële) gebruiker(s) of werken met risicogroepen.


Alcohol- en andere drugproblemen vormen een belangrijke maatschappelijke problematiek. Meer dan ooit leven we in een druggebruikende en –producerende gemeenschap. Onze welvaartmaatschappij biedt voor elke vorm van onlust, zoals vermoeidheid, stress en psychische problemen meerdere legale en illegale middelen. Er moet immers gepresteerd worden in onze maatschappij. We moeten beter, langer en intenser presteren. Dit zowel in de beroepsloopbaan, op studiegebied, in de sport, enz..

Algemene doelstelling

Als algemene doelstelling willen we problemen ten gevolge van middelengebruik voorkomen. Dit houdt in dat individu én samenleving leren omgaan met alcohol en andere drugs. Hieronder verstaan we onder meer dat mensen op een verantwoorde manier omgaan met middelen (van niet-gebruik tot schadebeperkend), maar ook dat het thema bespreekbaar is, dat mensen genuanceerd denken over middelengebruik en dat ze op een doordachte en verantwoordelijke manier met middelengebruik in hun omgeving en in de samenleving kunnen omgaan. Deze algemene doelstelling kan, afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken en de drug (Mens Middel Milieu), als volgt worden gedifferentieerd :

- Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen
- Uitstellen van experimenteergedrag
- Verantwoordelijk gedrag bevorderen
- Vroegtijdige aanpak stimuleren
- Schade beperken