Begeleiding

Vroeginterventie

Stel je je vragen bij je eigen middelengebruik of dat van iemand uit je omgeving? Voel je dat het de verkeerde kant uitgaat? Ontstaan er conflicten door middelengebruik? Vind je nergens begrip of kan je er moeilijk over praten? Bij Drugpunt Regio Puyenbroeck kan je terecht voor begeleiding bij beginnende drugproblemen of bij problemen door overmatig gamen.

Bij verslavingsproblematieken zoeken we samen naar geschikte hulpverlening.

Drugpunt Regio Puyenbroeck is er voor jongeren tot 25 jaar en hun omgeving. Familie of vrienden die met middelengebruik geconfronteerd worden, kunnen bij Drugpunt Regio Puyenbroeck terecht, ook al is de gebruiker zelf niet in begeleiding.

Alle gesprekken zijn steeds volledig vertrouwelijk en gratis. Het uitgangspunt is niet-veroordelend: door open te kunnen praten over (drug)problemen, kunnen we tot nieuwe inzichten komen.

Overleg

Ook als huisarts, apotheker, leerlingenbegeleider, jeugdwerker, OCMW- medewerker of hulpverlener kan je op Drugpunt Regio Puyenbroeck beroep doen wanneer je met problemen omtrent genotsmiddelen geconfronteerd wordt.

Ieder consult is gratis, vrijblijvend, vertrouwelijk en desgewenst anoniem.

Contact

Om beroep te doen op het begeleidingsaanbod van Drugpunt Regio Puyenbroeck neem je best contact op. Op die manier kan het gesprek doorgaan op de voor u best toegankelijke locatie.