Welkom bij Drugpunt

 

Drugs zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Niet alleen illegale producten als cannabis, XTC en speed, maar ook legale drugs zoals alcohol, tabak en medicatie zijn wijd verspreid. Ze worden dagelijks gebruikt door jongeren en ouderen. Vaak zonder problemen, nu en dan met serieuze gevolgen. Ook verwante fenomenen als gokken en gamen kunnen voor moeilijkheden zorgen. 

Drugpunten zijn Oost-Vlaamse intergemeentelijke drugpreventiediensten die problemen door druggebruik willen helpen voorkomen. De Drugpunten werken lokaal en op maat, maar hanteren daarbij dezelfde principes en strategie. De basis van elk Drugpunt bestaat uit twee delen:

 • Informatie, advies en begeleiding: Onder de noemer 'vroeginterventie' kan men bij drugpunt terecht met alle vragen rond drugs en druggebruik, ook wanneer het gebruik nog niet problematisch is. Samen met een medewerker wordt gezocht naar de beste begeleiding.
 • Preventie: Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft elk Drugpunt een stevig preventieaanbod. Dit kan gaan om een vorming, een lezing, preventielessen op school, grootschalige communicatiecampagnes... De Drugpunten ontwikkelden en verdeelden reeds heel wat heel wat succesvolle campagnes en projecten, steeds op maat van de doelgroep of organisatie.

Het aanbod van Drugpunt is vertrouwelijk en gratis.

 

Drugpunt wordt ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit gebeurt enerzijds via subsidie, anderzijds via de inhoudelijke ondersteuning van het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie (CGG Eclips).

 

 

Nieuws

 • FEEST WIJZER!

  Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren.

 • Emilie Leus Fonds sposert actie Promille Polies

  Tijdens de eindejaarsfeesten volgen Drugpunt Waas en Drugpunt Lokeren/Berlare/Zele het voorbeeld van Sint-Niklaas en gaan aan de slag met de Promille Polies.

  Deze ludieke actie zal plaatsvinden tijdens verschillende lokale kerstmarkten.

  Wat gaat er gebeuren? Enkele vrijwilligers zullen, verkleed als 'polies', de straat opgaan en het publiek persoonlijk aanspreken om eens te blazen.

  Zo kan je weten of het nog wel slim is om je in het verkeer te begeven.

  Zij zullen hierbij ook een sensibiliserende folder uitdelen.

 • Uitgaansonderzoek VAD 2015: Minder cannabis, meer xtc, gebruikers beter geïnformeerd over de risico’s

  VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) voert om de drie jaar een uitgaansonderzoek uit, om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft inzake alcohol- en druggebruik in het uitgaansleven. In 2015 werden 770 Vlaamse uitgaanders bevraagd. De enquêtes werden afgenomen in zowel clubs als op dance-events en op muziekfestivals. Doordat dit onderzoek al meer dan tien jaar loopt, laat het toe om een aantal evoluties in het uitgaansleven in kaart te brengen.

 • 'Mijn cliënt en middelengebruik': inspiratiebox en begeleidingslijn

  "Hoe vul je met je cliënt met een verstandelijke beperking een begeleiding in als je vermoedt dat hij problematisch alcohol, cannabis of andere middelen gebruikt?"

  In deze gids vind je een antwoord op deze vraag en worden tools aangeboden om de begeleiding rond een middelenprobleem concreet in te vullen.

 • 'You Bet!': een educatief pakket over gokken

  ‘You Bet!’ is een educatief pakket rond gokken, voor jongeren van 16 tot 18 jaar. Het werd ontwikkeld door VAD in samenwerking met CAD Limburg . In eerste instantie is dit pakket gericht op jongeren in het beroeps- en technisch onderwijs en leefgroepen bijzondere jeugdzorg.